Rozumiemy Twój Biznes

1. W sytuacji, w której Klient nie jest zadowolony z jakości przeprowadzonego przez nas szkolenia lub doradztwa, ma on możliwość wniesienia reklamacji.

2. Reklamację Klient powinien złożyć w formie pisemnej lub scanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 7 dni po zrealizowanym działaniu.

3. Czas rozpatrzenia reklamacji przez nas to 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia wpłynięcia pisma.

4. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:

 • Przedmiot reklamacji
 • Konkretne argumenty przemawiające za zasadnością reklamacji
 • Propozycje formy zadośćuczynienia

5. Przyjmuje się, że Klient oczekuje od naszego działania iż:

 • Zostaną spełnione założone i ustalone wcześniej z zamawiającym cele szkolenia
 • Prowadzący poprowadzi zajęcia w sposób interesujący i aktywizujący Grupę
 • Prowadzący szkolenie ma wiedzę merytoryczną niezbędną do poprowadzenia zajęć
 • W czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści tematyczne
 • Zostaną spełnione warunki podpisanej przez obydwie strony umowy

6. Przyjmuje się, że Grupa Managerska oczekuje od Klienta, iż:

 • Wszyscy Uczestnicy włączą się aktywnie w proces analizy potrzeb (anonimowe ankiety przed szkoleniem), co znaczącą wpłynie na formę i kształt doprecyzowanego programu szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces w trakcie szkolenia
 • Uczestnicy dostosują się do wspólnie ustalonych na początku szkolenia zasad
 • Uczestnicy będą aktywnie brali udział we wcześniej wypracowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach.

7. Grupa Managerska ma prawo zmiany ustalonego terminu szkolenia nie później niż 14 dni przed datą jego planowania bez konsekwencji od strony Zamawiającego

8. W przypadku niedogodności związanych z infrastrukturą szkoleniową (niedostępność Sali, brak podstawowych środków, standard niezgodny z ustaleniami i Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych) Grupa Managerska jest zobowiązana do zapewnienia alternatywnego miejsca szkolenia spełniającego te standardy. W przypadku niezaproponowania alternatywnego miejsca Klient ma prawo wszcząć procedurę reklamacyjną

9. Reklamacja związana z jakością prowadzonego warsztatu, nie zostanie rozpoczęta, jeśli Klient nie zaangażuje się w proces szkoleniowy zgodny z oczekiwaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszej procedury.

10. Możliwe formy zadośćuczynienia ze strony Grupy Managerskiej w przypadku uznania reklamacji:

 • Kary umowne – zapisane w podpisanej umowie
 • Realizacja dodatkowej formy wsparcia (zdalne coachingi, doradztwo, szkolenie)
 • Zapewnienie dodatkowych materiałów dydaktycznych
 • Inne ustalone indywidualnie z Klientem