Rozumiemy Twój Biznes

Opis

Korzyści dla uczestnika:szkolenie otwarte
 • uaktualnisz metody selekcji kandydatów
 • nauczysz się stosować różnorodne metody selekcji kandydatów
 • poznasz metody szybkiego wyłapywania istotnych szczegółów dotyczących analizy składanych dokumentów
 • dowiesz się jak prowadzić skuteczne rozmowy rekrutacyjne
 • poszerzysz wiedzę na temat technik komunikacyjnych w czasie rekrutacji
 • dowiesz się jakich błędów unikać
 • będziesz umiał zastosować poznane techniki w praktyce

Metody prowadzenia:
 • wykład interaktywny
 • ćwiczenia zespołowe 
 • ćwiczenia indywidualne
 • mini-scenki warsztatowe
 • studium przypadku
 • dyskusje moderowane

Warsztat prowadzony przez praktyka HR.


Program

szkolenie 2-dniowe

Moduł 1. Runda otwarciaszkolenie otwarte
 • Wskazanie celu i planu zajęć
 • Ustalenie reguł współpracy
 • Efektywna rekrutacja kluczem do sukcesu organizacji – krótkie wprowadzenie do tematu warsztatu
Cel dydaktyczny:

Wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego, wytworzenie optymalnego klimatu emocjonalnego, ustalenie zasad dyscypliny pracy, oraz zarysowanie głównych założeń filozofii efektywnego rekrutowania pracowników.


Moduł 2. Efektywna preselekcja najlepszych kandydatów
 • Etapy selekcji kandydatów – długa/krótka lista
 • System klasyfikacji aplikacji
 • Analiza aplikacji kandydatów – cv i list motywacyjny - na co zwracać uwagę?
 • Analiza otrzymanych aplikacji pod kątem zgodności z profilem kandydata i kryteriami wyboru
 • CV: analiza zawartych informacji, ich wartość i wiarygodność, dane wymagające weryfikacji, czynniki dyskwalifikujące i zwiększające wartość cv oraz analiza formalna
 • Analiza listu motywacyjnego: konstrukcja, wartość informacji, ocena motywacji
 • „Chwyty marketingowe” – jak je oceniać?
 • Referencje

czytaj dalej

Cel dydaktyczny:

Nabycie umiejętności zastosowania różnorodnych technik selekcji najlepszych kandydatów spośród otrzymanych ofert. Poszerzenie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na praktykę w zakresie wstępnej weryfikacji dokumentów kandydatów, nabycie umiejętności szybkiego wyłapywania istotnych szczegółów oraz eliminowania ofert znacznie odbiegających od ustalonych oczekiwań. Zdobycie wiedzy w zakresie wybiórczego lub wspólnego wykorzystywania różnorodnych narzędzi selekcyjnych.

Sposoby prowadzenia modułu:

Prezentacja głównych założeń procesu selekcji najlepszych kandydatów oraz eliminowania kandydatur niespełniających oczekiwań. Zastosowanie ćwiczeń praktycznych dotyczących analizy ofert kandydatów oraz stosowania różnorodnych narzędzi selekcyjnych. Case study w zakresie zastosowania technik kontroli wymagań względem kandydatów, zastosowanie scenek rodzajowych symulujących testowanie umiejętności i kompetencji kandydatów.


Moduł 3. Sztuka prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Rodzaje rozmów rekrutacyjnych; indywidualne i panelowe
 • Znaczenie umiejętności komunikacyjnych w procesie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych
 • Rola nadawcy i odbiorcy
 • Budowanie właściwej atmosfery i relacji z kandydatem
 • Rodzaje zadawanych pytań
 • Sztuka zadawania pytań i pogłębiania kwestii
 • Wywiady nieformalne
 • Wywiad epizodyczny i sytuacyjny weryfikacja informacji 
 • Wywiad kompetencyjny narzędziem wspomagającym sprawdzanie poziomu kompetencji
 • Stress interview - wady i zalety pytań negatywnych
 • Stosowanie prezentacji i próbek pracy w procesie rekrutacji
 • Pozyskiwanie informacji; zachęcanie do wypowiedzi
 • Doprecyzowywanie
 • Weryfikacja cv, – o co warto zapytać kandydata?
 • Inne narzędzia weryfikujące wiedzę kandydatów („sprawy do załatwienia”, studium przypadku, rozwiązywanie problemów)
 • Komunikacja niewerbalna w procesie rekrutacji; język ciała; aktywne słuchanie
 • Aspekty formalne, – o co nie wolno pytać kandydata?
 • Schemat motywacyjny – czy kandydat będzie „pasował” do pracy na tym stanowisku
 • i w naszej firmie?
 • Notatki z rozmów, jako narzędzie selekcji właściwego kandydata
Cel dydaktyczny:

Nabycie przez uczestników umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych, przy wykorzystaniu różnorodnych rodzajów pytań. Zdobycie wiedzy na temat szeregu różnorodnych technik prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz dostosowania każdej z nich do wymogów stanowiskowych i osobowościowych. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie analizować aplikacje kandydatów, jak ustrzec się przed niewłaściwym wyborem odpowiednich kandydatów. Rozszerzenie umiejętności dobierania technik komunikacyjnych do rodzaju rozmówcy. Rozszerzenie wiedzy na temat roli, jaką pełni prowadzący rozmowę rekrutacyjną oraz standardów zachowań podczas prowadzonej rozmowy. Uczestnicy nabędą również wiedzę z zakresu ogólnych zasad komunikacji niewerbalnej oraz informacji uzyskiwanych przez analizę zachowania kandydata. 

Sposoby prowadzenia modułu:

Zastosowanie ćwiczeń praktycznych dotyczących zasad prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Uczestnicy, przez zastosowanie serii scenek rodzajowych będą mieli możliwość poszerzenia umiejętności weryfikowania informacji zawartych w dokumentach kandydata poprzez zastosowanie różnorodnych technik zadawania pytań. Uczestnicy będą również uczestniczyli w symulowanych rozmowach rekrutacyjnych. Zostaną zastosowane także case study dotyczące różnych typów prowadzonych rozmów (formalnych i nieformalnych) gdzie będą mieli szansę zgłębienia umiejętności w zakresie pozyskiwania potrzebnych informacji.


Moduł 4. Błędy popełniane podczas procesu rekrutacji i selekcji
 • Działania, których należy się wystrzegać w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Źle przeprowadzona analiza stanowiska pracy
 • Sugestia pierwszego wrażenia
 • Dyskryminacja i uprzedzenia ze względu na wygląd, płeć, wiek, itp.
 • Powoływanie się na intuicję
 • Błędy poznawcze popełniane w czasie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Niedocenianie kosztów wielokrotnej rekrutacji
Cel dydaktyczny:

Prezentacja informacji dotyczących błędów, jakie często są popełniane podczas procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Prowadzący wspólnie z uczestnikami przeanalizuje przykłady błędów rekrutacyjnych. Przez zastosowanie ćwiczeń praktycznych Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania technik wystrzegania się omawianych błędów.

Sposoby prowadzenia modułu:

Omówienie z uczestnikami błędów, jakie bardzo często popełniane są podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych.. Zastosowania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem obszarów procesu rekrutacji i selekcji szczególnie narażonych na możliwość popełnienia błędów przez prowadzącego proces. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych i symulacji działań, gdzie zostały popełnione błędy, a celem uczestników będzie wyłonienie nieprawidłowości oraz umotywowanie własnych spostrzeżeń.

Termin i miejsce


Termin:

14-15 maja - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 490 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe


Szkolenie prowadzi