Rozumiemy Twój Biznes

Doradztwo i wdrożenia

doradztwo

Pomagamy realizować zamierzone cele. Współpracę opieramy na partnerstwie i właściwym obiegu informacji.

W zależności od celu pracujemy w formule Interim Doradcy, Interim Managera, lub działamy jako Zespół Projektowy. Naszym zadaniem jest opieka nad powierzoną częścią organizacji lub procesem w sposób zgodny
z kulturą
organizacji.

Skalujemy Twój Biznes traktując go jak własny. Dostarczamy czasowe niezbędne wsparcie managerom help with thesis writing liniowym lub zastępujemy ich na nieobsadzonych stanowiskach.


 • projektujemy i wdrażamy zmiany
 • czerpiemy z dorobku firmy
 • rewitalizujemy procesy i struktury
 • odświeżamy zasady
 • udrażniamy komunikację
 • doceniamy czynnik ludzki
 • informujemy na bieżąco i uzgadniamy działania
 • formuła czasowa - jesteśmy wtedy, kiedy potrzeba

zobacz też: Projekty szkoleniowe i team development  

Konsultacje

konsultacje

Realizując cele biznesowe zarządzającym i ich pracownikom częstokroć brakuje czasu na wypracowywanie wszystkich rozwiązań samodzielnie. Rozwiązania są potrzebne natychmiast.

Przygotowując działania wewnątrz organizacji chce się mieć pewność właściwie podjętych decyzji. Jednocześnie jako jej część, łatwo popaść w pułapki myślenia schematami.

Mając na uwadze - chwilami zawrotne - tempo dzisiejszego biznesu dostarczamy naszym klientom sprawdzonych rozwiązań, gotowych do zastosowania od zaraz.


 • pomagamy wypracowywać rozwiązania
 • dzielimy się narzędziami
 • podpowiadamy alternatywy
 • dajemy inny punkt widzenia
 • wymieniamy poglądy
 • wspieramy i motywujemy

Mentoring

mentoring

Mentoring rozumiemy jako przekazywanie wiedzy i umiejętności przez jedną osobę drugiej, dla osiągnięcia poprawy realizacji celów lub podniesienia jakości funkcjonowania.

Z pomocą mentoringu podnosimy kompetencje stanowiskowe zarówno na obecnym stanowisku, po awansie,
jak i przygotowując do zmian.

Działamy zarówno z polecenia pracodawcy, jak i rozwijamy indywidualne kariery.


 • doradzamy i podpowiadamy drogę
 • wspólnie rozwiązujemy problemy
 • wypracowujemy rozwiązania
 • dajemy wiedzęnarzędzia
 • rozwijamy mocne strony
 • inspirujemy i przyśpieszamy realizację celów, zamierzeń i marzeń

Coaching

coaching

Coaching wspiera i rozwija aktywność w dążeniu do realizacji celu. Podstawowym założeniem coachingu jest wola klienta do dokonania zmiany, którą sam dla siebie definiuje jako cel. 

Coach jedynie pomaga nawigować do celu i jest ekspertem w dziedzinie pomocy w dokonywaniu zmian, w taki sposób, w jaki tego oczekujesz. Jest to działanie dla osób, które oczekują wsparcia w podążaniu, w kierunku, w którym chcą. 

Celem coachingu jest uświadomienie, że naprawdę masz wybór oraz wszelką wiedzę niezbędną do działania
i TO TY DECYDUJESZ


 • coaching pomaga stawać się tym, kim chcesz być
 • umożliwia podążanie swoją drogą
 • uwalnia potencjał
 • wskazuje najlepszą z najkrótszych dróg do realizacji celu 

Coach zna pytania - Klient zna odpowiedzi


 

Zapraszamy do wspólnych realizacji i kreowania zmian na lepsze!