Rozumiemy Twój Biznes

Opis projektu

Cel

Celem projektu jest zapoznanie kadry przedsiębiorstwa z metodą FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), wskazanie korzyści płynących z wdrożenia tej metody oraz wsparcie i monitoring przy wdrożeniu i stosowaniu FMEA w przedsiębiorstwie.


Istotą programu jest wskazanie narzędzi umożliwiających znalezienie rozwiązania występujących problemów i doskonalenie jakości procesów. 


Dla kogo?
 • dla szefów i członków grup projektowych

Program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb organizacji po badaniu potrzeb uczestników.


czytaj dalej

Program – główne etapy projektu
 • Faza wprowadzająca/teoretyczna:
 • Zapoznanie z metodą FMEA, wskazanie istoty i celów,
 • Korzyści i trudności przy wdrażaniu FMEA oraz punkty krytyczne rzutujące na efektywność metody,
 • FMEA, jako narzędzie poprawy jakości procesu/produktu,
 • Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu.

Faza zasadnicza/projektowa:
 • Organizacja zespołu roboczego (grupy eksperckiej),
 • Opracowanie flow chart procesu oraz określenie danych wyjściowych (niezgodności, specyfikacja produktu i procesu),
 • Formułowanie błędów/niezgodności, przyczyn powstawania błędów oraz ich skutków (przy zastosowaniu narzędzi jakościowych - wykres Ishikawy, 5why),
 • Opracowanie formularza FMEA,
 • Opracowanie/projektowanie działań korygujących, działań zapobiegawczych i doskonalących w oparciu o PDCA.

Faza oceny finalnej, monitoringu i wsparcia:
 • Audyt funkcjonowania metody,
 • Wsparcie klienta w dalszym doskonaleniu procesu (w tym opracowanie struktury przekazywania informacji, spotkań na poszczególnych szczeblach organizacji, opracowanie planów audytów).

Szkolenie prowadzi