Rozumiemy Twój Biznes

Opis projektu

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie dogłębnej analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, wyjaśnienie przyczyn oraz konsekwencji zaobserwowanych problemów, a następnie wskazanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji firmy w oparciu o zmianę struktury organizacyjnej oraz zarządzanie zmianą.


Program – główne etapy projektu
Faza przygotowawcza:
 • Obserwacja bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, zebranie danych o organizacji, definiowanie struktury organizacyjnej,
 • Określenie zależności pomiędzy strukturami przedsiębiorstwa, określenie odpowiedzialności konkretnych jednostek
 • Określenie problemu z perspektywy każdej jednostki
 • Określenie zmian wdrażanych przedsiębiorstwie i ich analiza

Etap ten związany jest z przygotowaniem podłoża umożliwiającego rozpoznanie sytuacji przedsiębiorstwa wraz z wyznaczeniem punktów newralgicznych w celu przygotowania rozwiązań danych problemów. Do realizacji tego etapu wykorzystuje się Mapowanie Procesów.


czytaj dalej

Faza analizy:
 • Analiza problemu z punktu widzenia systemowego, z zewnątrz
 • Aktywna współpraca z jednostkami strukturalnymi w przedsiębiorstwie w celu szczegółowego rozpatrzenia problemów w oparciu o wątpliwości
 • Opracowanie propozycji rozwiązań problemów
 • Angażowanie systemu w poszukiwanie informacji – utworzenie zespołu pracowniczego w kierunku rozwoju organizacji
 • Przedstawienie celów zmian – etap uczenia się

Etap ten głównie wykorzystuje pozyskaną Informację do głębszej analizy problemu, postawienia jasno pytań budzących wątpliwości uczestników przedsiębiorstwa, zaproponowanie rozwiązań oraz wsparcie facylitatorskie w angażowaniu systemu
w poszukiwanie rozwiązań.


Faza wdrażania:
 • Wdrożenie rozwiązań
 • Bieżąca analiza wdrażanych działań oraz propozycje ich usprawniania
 • Edukacja uczestników jednostek w zakresie nowych działań (cykl Deminga)

Etap ten ma na celu wdrożenie wypracowanych rozwiązań, ich analizę oraz propozycje usprawnień. Jest to również moment, kiedy uczestnicy systemu wymagają wsparcia w kierunku uczenia się nowych działań, nabywania nawyków (cykl Deminga), by aktywnie uczyć się. Dzięki takiemu działaniu, jednostki będą wpływać na rozwój całej organizacji.


Faza oceny finalnej i wsparcia:
 • Kontrola uzyskanych wyników
 • Wsparcie klienta w dalszym doskonaleniu procesu (w tym opracowanie struktury przekazywania informacji, spotkań na poszczególnych szczeblach organizacji, opracowanie planów audytów).

Szkolenie prowadzi