Rozumiemy Twój Biznes

Projekty szkoleniowe

projekty szkoleniowe

Projekty szkoleniowe i proces realizacji

Założenia i cele projektu szkoleniowego ustalamy wspólnie z klientem.
Nasze projekty tworzone są od podstaw specjalnie dla Państwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacji, potrzeb firmy i jej pracowników oraz Państwa doświadczeń w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe, wiedzę i doświadczenia naszej kadry.

Wspieramy firmy w działaniach utrwalających efekty szkoleń i wdrażane zmiany. 


Proces realizacji

Krok 1

Analiza potrzeb
 • Rozmowy z biznesem
 • Obserwacja uczestników podczas pracy*
 • Wywiady z uczestnikami i ich przełożonymi
 • Ankiety on-line
 • Ustalenia
  • Wnioski, analiza i przygotowanie mapy projektu
  • Logistyka (miejsca, harmonogram...)

Krok 2

Opracowanie programów i narzędzi
 • Dobór materiału
 • Opracowanie programów
 • Wybór metodologii i narzędzi aktywizujących 
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych (skrypty, arkusze, testy)
 • Projektowanie zadań wdrożeniowych*
 • Niezbędne konsultacje zespołu projektowego

Krok 3

Przeprowadzenie działań
 • Przeprowadzenie szkoleń / warsztatów
 • Przeprowadzenie testów pre i post-szkoleniowych
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych*
 • Wypracowanie arkuszy deklaracji zmiany
 • Przekazanie rekomendacji*
 • Opracowanie raportów poszkoleniowych

Krok 4

Ocena efektywności i ewaluacja
 • Realizacja zadań wdrożeniowych
 • Informacja zwrotna o jakości realizacji
 • Sesje follow-up
  • Forma warsztatowa
  • Telekonferencja
  • Konsultacje indywidualne - możliwość konsultacji z trenerem w ciągu 3-ch m-cy od szkolenia
 • Egzaminy kompetencyjne*
 • Raport podsumowujący efektywność projektu

Model działania

Model działania i zarządzania projektem
 • Realizacja projektów wymaga koordynacji działań wszystkich decydentów i pozostałych osób zaangażowanych w proces.
 • Orientacja na cel wnosi systematykę pracy i kolejnych działań oraz uwzględnia związki pomiędzy nimi.

Model działania

 model4-3

Zarządzanie projektem

Szef projektu / Kierownik merytoryczny - odpowiada za całość realizacji

Eksperci

 • odpowiadają za efektywność działań
 • budują zaangażowanie liderów organizacji
 • koordynują pracę trenerów i konsultantów
 • czuwają nad spójnością merytoryczną

Schemat

zarządzanie-schemat

 

 

 Zapraszamy do wspólnej realizacji projektów