Rozumiemy Twój Biznes

Opis

Komentarz do szkoleniaszkolenie otwarte

0 vip promocja

Savoir-vivre w biznesie to umiejętność taktownego, profesjonalnego i eleganckiego zachowania w stosunku do ludzi, z którymi kontaktujemy się na płaszczyźnie zawodowej – w ramach współpracy koleżeńskiej lub kontaktów z klientami. Trudność w przyswojeniu zasad etykiety biznesowej polega na tym, że w przeciwieństwie do dobrych obyczajów rodzinnych i społecznych nie posiada jasno sprecyzowanego kodeksu. Bon ton w biznesie to nie zbiór sztywnych reguł, lecz inteligentne łączenie wskazówek zdrowego rozsądku z tym, co dyktuje nam troska, szacunek i uczciwość wobec osób, z którymi pracujesz.


Sympatyczne i przyjazne wrażenie to nie tylko dobre maniery, ale również dobry interes. Wrażenie, które wywierasz na nowo poznanym potencjalnym kliencie czy współpracowniku, decyduje o charakterze całej znajomości. To, w jaki sposób zachowasz się w tej sytuacji społecznej i czy wykażesz się profesjonalną swobodą, może w prosty sposób przełożyć się na efekty finansowe.


Savoir-vivre w biznesie to szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowych, dobrze widzianych i kształtujących pozytywny obraz osoby sposobów zachowania w sytuacjach profesjonalnych.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Największe korzyści ze szkolenia odniosą osoby, na co dzień biorące udział w spotkaniach biznesowych oraz towarzyskich, reprezentując firmę na zewnątrz. Szkolenie przygotowane jest z myślą o menedżerach, kierownikach, handlowcach oraz pracownikach mających częsty kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi. Zapraszamy również osoby pragnące zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu etykiety oraz savoir-vivre’u.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • Jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie?
 • Jak elegancko prowadzić konwersację?
 • Czy hierarchia zawodowa jest ważna przy wsiadaniu do samochodu?
 • W jaki sposób kształtować profesjonalny wizerunek?
 • Czy wypada przejść na „ty” w klientem?
 • Jak elegancko zaprosić partnerów biznesowych na oficjalne przyjęcie?
 • Czym jest precedencja i jakie są jej zasady?
 • Jak prowadzić biznesową korespondencję elektroniczną z klasą?

Ze szkolenia „Savoir-vivre w biznesie” wyjdziesz bogatszy o znajomość odpowiedzi na te pytania i wiedzę, dającą swobodę zachowania w każdej sytuacji biznesowej i towarzyskiej. Szkolenie przygotowano specjalnie z myślą o współczesnych menedżerach, specjalistach i osobach prowadzących własną działalność. Udział w szkoleniu to sposób na zweryfikowanie norm swoich zachowań w towarzystwie i poszerzenie horyzontów w zakresie etykiety profesjonalnej.


Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:

Szkolenia mają na celu nauczenie zasad etykiety profesjonalnej w praktyce, dlatego główny nacisk kładzie się na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowano odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach.


Na potrzeby treningu przygotowano dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analizy case studies. Wszystkie informacje i ćwiczenia przedstawione są w formie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej. Dodatkowo, na zakończenie kursu każdy Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy z usystematyzowaną wiedzą.


Warsztatowa forma szkoleń jest najbardziej efektywna z trzech powodów. Po pierwsze, każdy Uczestnik praktycznie stosuje wiedzę przekazaną mu przez trenera. Po drugie, każdy może zadać dowolną liczbę pytań i otrzymać odpowiedź na intrygujące go zagadnienia. Po trzecie, trener może elastycznie dostosować się do wymagań wszystkich osób.


Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do warsztatów – etykieta profesjonalna kluczem do sukcesu

 • Aspekty organizacyjne,szkolenie otwarte
 • Stworzenie mapy potrzeb,
 • Ustalenie zasad współpracy w grupie,
 • Etykieta profesjonalna – klucz do sukcesu,
 • Mowa ciała – jak prawidłowo stać, chodzić, siedzieć oraz gestykulować, aby zrobić doskonałe pierwsze wrażenie.
Ćwiczenie „20 pierwszych sekund”

Po wstępnym poznaniu zasad mowy ciała oraz eleganckiego sposobu autoprezentacji, Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wykorzystanie ich w praktyce. Dzięki nabytym w trakcie szkolenia umiejętnościom będą tym samym doskonalić wywieranie pierwszego dobrego wrażenia.


Moduł 2: Pierwsze spotkanie – Witanie się, podanie dłoni, powstawanie, przedstawianie – w rozróżnieniu na zasady uniwersalne, relacje biznesowe oraz towarzyskie:
 • Zasady uniwersalne – zasada „3 – 1,5”, uścisk dłoni, gdzie i jak wolno się witać, a gdzie nie wypada, jak uniknąć gafy,
 • Relacje biznesowe a towarzyskie – przedstawianie się, witanie, podanie dłoni, całowanie
 • w dłoń, powstawanie,
 • Wizytówki – rodzaje, wygląd, wręczanie oraz znaczenie biletów wizytowych.
Ćwiczenie „Z pierwszej ręki”

Kto komu pierwszy podaje rękę przy przedstawianiu się i co należy powiedzieć? Zadanie polega na sprawdzeniu stopnia przyswojenia zasad pierwszeństwa w autoprezentacji. Uczestnicy szkolenia wczuwają się w inscenizowane sytuacje w rozmaitych okolicznościach towarzyskich i biznesowych.

Ćwiczenie „Powitanie sukcesu”

Uczestnicy szkolenia stają się na moment aktorami: odgrywają scenki i wczuwają się w role osób na różnych stanowiskach menedżerskich. Ćwiczenie uczy prawidłowych nawyków w powitaniach, prezentacji siebie i innych osób oraz w wymianie wizytówek.


czytaj dalej...

Moduł 3: Językowy savoir-vivre – sztuka słowa z życiu zawodowym zasady grzeczności w dyskusji:
 • Tytułowanie – tytuły naukowe, służbowe, szlacheckie, kurtuazyjne,
 • Formalne zwroty grzecznościowe – czy i kiedy można przejść na „Ty”,
 • Prowadzenie konwersacji – nawiązywanie rozmowy, kultura języka, tematy dozwolone
 • i niedozwolone, aktywne słuchanie, pochwały i przyjmowanie komplementów.
Ćwiczenie „Na podsłuchu”

Zadaniem Uczestników szkolenia jest uważne wysłuchanie nagrania dialogu między osobami będącymi w trakcie spotkania biznesowego oraz wychwycenie błędów językowych i gaf popełnionych przez rozmówców.


Moduł 4: Precedencja – kwestia pierwszeństwa, czyli o użyteczności hierarchii zawodowej:
 • Hierarchia – odmienność hierarchii służbowej i towarzyskiej, kto pierwszy i dlaczego,
 • Wspólna podróż windą, przepuszczanie w drzwiach,
 • Podróż samochodem – hierarchia miejsc, eleganckie wsiadanie i wysiadanie,
 • Hierarchia miejsc przy stole – rozmieszczenie gości podczas sytuacji biznesowych i towarzyskich.
Ćwiczenie „Miejsce dla każdego”

Zadanie Uczestników szkolenia polega na zastosowaniu wiedzy na temat poprawnego zajmowania miejsc w trakcie rozmaitych sytuacji biznesowych (negocjacje, podróże służbowe, zebrania), a także na przyjęciach.


Moduł 5: Eleganckie spotkania – wykwintne przyjęcia i mniej oficjalne spotkania biznesowe:
 • Przyjęcia oficjalne – przyjęcia na stojąco i siedząco, zasady zachowania się,
 • Spotkania towarzyskie – zasady zachowanie się,
 • Za drzwiami gabinetu, – czyli o przyjmowaniu i składaniu wizyt służbowych, powitanie gości biznesowych, poczęstunek w firmie, przebieg rozmów, pożegnanie,
 • Savoir-vivre w operze i teatrze,
 • Upominki w dobrym stylu – prezenty, kwiaty, osobliwości w sztuce obdarowywania,
 • Zaproszenia – sposoby zapraszania, niezbędne elementy zaproszenia i ich znaczenie.
Ćwiczenie „Za biurkiem i przy barze”

W tym ćwiczeniu Uczestnicy szkolenia wykazują się zdolnościami odnalezienia się zarówno w sytuacjach typowo biznesowych, jak i towarzyskich, a także umiejętnościami ich rozróżnienia i zastosowania wobec nich odpowiednich reguł etykiety. Zadanie realizuje się w pracy zespołowej.


Moduł 6: Profesjonalny wizerunek – tajemnice profesjonalnego stroju i wyglądu:
 • Podstawowe kanony profesjonalnego stroju,
 • Businessman – wygląd, rodzaje strojów dostosowanych do okazji, złote zasady eleganckiego pana, ryzyko gafy – jak ustrzec się przed popełnieniem błędów w doborze garderoby,
 • Businesswoman – wygląd, fryzura, makijaż, manicure, biżuteria, rodzaje strojów dostosowanych do okazji, złote zasady eleganckiej pani, ryzyko gafy – jak ustrzec się przed popełnieniem błędów w doborze garderoby.
Ćwiczenie „Perfekcyjny image”

Uczestnikom prezentowane zdjęcia kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach biznesowych i towarzyskich. Ćwiczenie polega na rozpoznaniu gaf w ubiorze i wyglądzie popełnionych przez przedstawione osoby. Zadanie kończy się wspólnym stworzeniem kodeksu „złotych zasad” dotyczących eleganckiej prezencji.


Moduł 7: Savoir-vivre przy stole:
 • Wejście do restauracji – zamawianie oraz kolejność dań, obsługa kelnerska,
 • Nakrycie stołu – rodzaje sztućców i szkła, ich ułożenie oraz korzystanie,
 • Napoje alkoholowe – dobór trunku do okazji,
 • Jak jeść niektóre potrawy?
 • Elegancko i swobodnie – zasady zachowania się przy stole,
 • Przemówienia i toasty, – kiedy, na czyją cześć i jak je wznosić,
 • Wyjście z restauracji – płacenie rachunku, dawanie napiwków.
Ćwiczenie „Rządy widelca”
Każdy z Uczestników szkolenia ma w tym ćwiczeniu niepowtarzalną okazję do praktycznego nauczenia się dobrych manier przy stole. Korzystając z zestawu nakrycia stołowego, przyswaja wiedzę na temat celu istnienia każdego elementu i okoliczności kulinarnych, w których się go używa.

Moduł 8: Komunikacja w dobrym stylu – korespondencja tradycyjna i elektroniczna:
 • Poczta tradycyjna – język biznesowej korespondencji, układ pism, nagłówki i zakończenia,
 • Poczta elektroniczna – zasady eleganckiego pisania wiadomości, spaming, łańcuszki szczęścia,
 • Rozmowy telefoniczne – zasady prowadzenia rozmów, zwroty powitalne i pożegnalne.
Ćwiczenie „Masz wiadomość”

Zadanie polega na wykorzystaniu w praktyce wiedzy o tym, jak powinna być prowadzona korespondencja służbowa (tradycyjna i elektroniczna) z klientami i kontrahentami, a także z partnerami biznesowymi, aby służyła utrzymaniu i pielęgnacji dobrych kontaktów.


 Moduł 9: Międzynarodowy savoir-vivre – Zasady postępowania w kontaktach biznesowych za granicą:
 • Z wizytą za granicą – spotkania służbowe, witanie się, wizytówki, tytułowanie, podejmowanie gości, wygląd – różnice kulturowe między Ameryką Południową, USA, Europą, Bliskim Wschodem, Azją oraz Afryką,
 • Bez słów – mowa niewerbalna – zróżnicowane znaczenie gestów, mimiki twarzy, kontaktu wzrokowego oraz dystansu.
Ćwiczenie „Co kraj, to obyczaj”

Celem zadania jest umożliwienie zrozumienia różnic kulturowych występujących na międzynarodowych spotkaniach biznesowych. W ramach ćwiczenia wyświetlane są krótkie filmy obrazujące międzykulturowe różnice w profesjonalnej etykiecie.


Moduł 10: Podsumowanie
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • Sesja pytań i odpowiedzi,
 • Ocena szkolenia.

Termin i miejsce

0 vip promocja 


Termin:

28-29 maja - Warszawa
w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00

cena:1 250 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe