Rozumiemy Twój Biznes

Opis projektu

Cel projektu

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najsprawniejsze funkcjonowanie - jedna z metod usprawniania działalności firmy koncentruje się na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Celem projektu jest określenie procesów, wyznaczenie punktów newralgicznych oraz zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań szczegółowo rozpatrzonych przyczyn występowania niezgodności w danym procesie w oparciu o metodę FMEA.


Program – główne etapy projektu
Faza przygotowawcza:
 • Określenie celu optymalizacji
 • Definiowanie i analiza procesu
 • Wyznaczenie metod kontroli i monitorowania
 • Obserwacja i pomiar parametrów procesu

Pierwszym etapem analizy jest przygotowanie, czyli wstępna mapa procesu (Flow Chart) czy opis stanowiska pracy. Tutaj koniecznym jest opisanie charakteru pracy, wyszczególnienie maszyn i urządzeń oraz środków pomiarowych, można również już na tym etapie zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi czy zagrożeniami zapisanymi w opisie stanowiska pracy. W analizowaniu procesu i przygotowywaniu jego mapy, określa się elementy przebiegu procesu i określa się ich symbole oraz numerologię. Na tym etapie również przygotowuje się formularz FMEA, niezbędny do właściwej analizy.


czytaj dalej

Faza analizy:
 • Opracowanie zestawienia procesów w oparciu o metodę jakościową (FMEA)
 • Przygotowanie przepływów procesowych
 • Określenie przyczyn występowania problemów
 • Zdefiniowanie optymalnych rozwiązań dla każdego procesu w oparciu o metodę FMEA

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie właściwej analizy, a w istocie wypełnienie kolejnych kolumn i wierszy na formularzu FMEA, na podstawie wiedzy na temat kolejności procesów i ich numerologii, rodzajom wad, relacji „wada-skutek-przyczyna”, wyznaczonym metodom kontroli i monitorowania, a następnie wstępna propozycja rozwiązań problemów.


Faza wprowadzenia i nadzorowania działań zapobiegawczych:
 • Ocena efektów
 • Propozycja programu wdrażania usprawnień
 • Wdrożenie nowych rozwiązań

Kolejnym elementem analizy FMEA jest ustalenie przyczyn ich wystąpienia. Poprawna identyfikacja przyczyn powstawania wad wymaga odpowiedniego i systematycznego sposobu ich identyfikacji. Dlatego zalecanym narzędziem jest tutaj diagram Ishikawy - wykres przyczynowo-skutkowy, który pomaga w sposób graficzny przedstawić zbiór czynników mających wpływ na ostateczny wynik procesu. Na tej podstawie zaproponowane mogą być konkretne ścieżki usprawnień oraz ich weryfikacja na danym etapie procesu.


Faza oceny finalnej i wsparcia:
 • Kontrola uzyskanych wyników
 • Wsparcie klienta w dalszym doskonaleniu procesu (w tym opracowanie struktury przekazywania informacji, spotkań na poszczególnych szczeblach organizacji, opracowanie planów audytów)

Działania te mają na celu weryfikację funkcjonowania zaimplementowanych rozwiązań, dalsze doskonalenie oraz wsparcie klienta w oparciu o cykl Deminga (PDCA).