Rozumiemy Twój Biznes

Opis

Cel i grupa

szkolenie otwarte

promocja

 

Szkolenie dedykowane jest kierownikom zespołów, którzy pracując z podwładnymi udzielają im wsparcia w trakcie realizowanych zadań, służą im pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, motywują ich do działań służących realizacji zaplanowanych celów.


Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności motywowania zespołu do aktywnej sprzedaży, udzielania konstruktywnego feedbacku i prowadzenia coachingu.


Korzyści dla uczestnika:
 • poszerzysz swój warsztat zarządzającego
 • poznasz skuteczne metody udzielania wsparcia swoim pracownikom
 • dowiesz się jak można motywować sposobami innymi niż pieniądze
 • znajdziesz własne sposoby na udzielanie informacji zwrotnej
 • porównasz doświadczenia z innymi uczestnikami
 • doświadczysz na sobie skuteczności przekazywanych technik
 • nauczysz się określać ramy współpracy 
 • dowiesz się jak wypowiadać się w sposób prosty i zrozumiały
 • uzyskasz konkretne wskazówki rozwojowe

Program szkolenia

szkolenie 2-dniowe

Moduł 1: Powitanie. Przedstawienie harmonogramu i celu szkolenia, stworzenie kontraktu na szkolenie.szkolenie otwarte

Zawsze pamiętaj, żeby na początku jakiegokolwiek spotkania starać się określić ramy, w jakich powinno ono przebiegać. Dotyczy to czasu, miejsca i sposobu, w jaki będziesz się komunikował. Pomoże ci to w planowaniu czasu pracy. Koniecznie na początku opisz cel, któremu ma służyć szkolenie. Uczestnicy powinni mieć pewność, że cel szkolenia odpowiada ich oczekiwaniom. Wyjaśnienie, czym jest Coaching a czym feedback.


Moduł 2: Autoprezentacja uczestników. Jak się nazywam, gdzie pracuję, za co jestem odpowiedzialny, moje mocne strony pomagające mi w pracy, moje plany, zamierzenia, marzenia? Ćwiczenia.

Nie idź na łatwiznę. Zaangażuj się w to ćwiczenie. Przemyśl, co chciałbyś powiedzieć o sobie. Dużo nie zawsze znaczy dobrze. Przedstaw się w interesujący sposób, tak by wzbudzić ciekawość osoby słuchającej Ciebie. Skoncentruj się na określeniu własnych celów w perspektywie krótko i długoterminowej.

czytaj dalej

Moduł 3: Etapy procesu aktywnej sprzedaży produktu – rola kierownika w procesie sprzedaży.
 • Zadania handlowca i kierownika w zakresie pozyskiwania i utrzymania klienta.
 • Etap otwarcia kontaktu z klientem – budowanie zaufania do handlowca.       
 • Etap badania potrzeb i ich kreowania.  
 • Prezentacja oferty językiem korzyści, odpieranie zastrzeżeń. 
 • Finalizowanie spotkania.

Moduł 4: Planowanie sprzedaży i działań sprzedażowych w celu realizacji założonych planów sprzedaży – metodyka planowania, rozwiązywanie typowych problemów związanych z planowaniem sprzedaży. Ćwiczenia.

Poczuj się jak handlowiec. Praca w zespołach 3 osobowych – handlowiec, szef handlowca, klient. Przeprowadź spotkanie handlowe, zapytaj o wrażenie dotyczące twojej postawy podczas spotkania swoich partnerów, zarówno tego, który był klientem, jak i tego, który był szefem. Zamieńcie się rolami. Postarajcie się zastosować w czasie kolejnego ćwiczenia, te wszystkie uwagi, które usłyszeliście podczas wymiany opinii po pierwszej turze.


Bądź szefem – przedstaw podwładnym plan działań na najbliższe pól roku, wysłuchaj ich opinii i zastrzeżeń, postaraj się przekonać, aby się zaangażowali w realizację założonego planu.


Moduł 5: Planowanie okresowych spotkań indywidualnych i zespołowych – prowadzenie regularnych spotkań weryfikujących z zespołem w celu osiągnięcia wysokiej efektywności działań sprzedaży, rozwiązywanie problemów związanych z efektywnością działań handlowców. Ćwiczenia.

Czym jest spotkanie z podwładnym? Jaki cel ma realizować? W jaki sposób się do niego przygotować? Jak udzielać informacji zwrotnej tak by motywować do pracy, a nie zniechęcać? Jak radzić sobie z zastrzeżeniami pracownika? Co robić, aby pracownik czuł, że jest ważny, rozumiany i jego opinie są brane Pod uwagę? Czy spotkania powinny odbywać się rytmicznie czy incydentalnie?


Moduł 6: Zawieranie kontraktu z podwładnym – precyzowanie celu, planowanie działań wspierających pracę handlowca, analiza działań handlowca, udzielanie konstruktywnego feedbacku – Coaching w procesie osiągania wyników sprzedażowych. Ćwiczenia.

Określ ramy wzajemnego postępowania. Zapewnij podstawowe poczucie bezpieczeństwa niezbędne do właściwego wykonywania pracy przez podwładnego. Bądź uczciwy, opieraj się na faktach nie na opiniach ( szczególnie osób trzecich). Każda Twoja wypowiedź powinna odnosić się do konkretnej osoby i sytuacji, nie generalizuj, nie ukrywaj zastrzeżeń, pozwól sobie na wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia podwładny.


Precyzyjnie przekazuj informacje, nie koloryzuj, nie pozostawiaj miejsca na niedomówienia. W przypadku problemów koncentruj się na rozwiązaniu problemu a nie na szukaniu winnego.


Moduł 7: Podsumowanie i indywidualny plan działania – kierowanie rozwojem podwładnych w zakresie umiejętności sprzedażowych. Ćwiczenia.

Stworzenie własnego planu działania, definiującego działania w stosunku do siebie i w stosunku do podwładnych. Przedstawienie wybranego planu na forum i omówienie jego składowych. Dokonanie korekty planu związane z otrzymaniem informacji zwrotnych od audytorium. Jaki rodzaj opinii mi pomógł a jaki mi przeszkadzał? Dlaczego?


Moduł 8: Podsumowanie szkolenia – runda opinii, deklaracja uczestników, jakie działania będą próbowali wdrożyć w życie.

Ile z tego, co do tej pory się wydarzyło zabierzesz dla siebie? Jeśli zamierzasz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu.

Termin i miejsce


Termin:

27-28 kwietnia - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


promocjacena:1 350 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe