Rozumiemy Twój Biznes

Opis

Cel szkolenia:szkolenie otwarte

vip line

 

Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej oraz Psychologii wywierania wpływu. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez najskuteczniejszych negocjatorów, sprzedawców, handlowców oraz menedżerów, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach sprzedażowych, bazujących na prezentowanej wiedzy.


Korzyści płynące ze szkolenia:

Nauczysz się bardzo precyzyjnie wywoływać u klienta określone uczucia związane z Twoim produktem/usługą, dzięki czemu produkt/usługa, zacznie się Twojemu klientowi bardzo dobrze kojarzyć. Będziesz potrafił umiejętnie stosować metafory i stosować zaawansowane techniki sprzedaży, które sprawią, iż klientowi będzie bardzo trudno odmówić skorzystania z Twojej oferty. Będzie potrafił tak precyzyjnie prezentować produkt, że obalisz niemal wszystkie obiekcje klienta, zanim zdąży je on wypowiedzieć.


WAŻNE! Case study będący częścią programu zostanie dostosowany do konkretnych przykładów i sytuacji, z którymi, na co dzień spotykają się pracownicy firmy.

Program szkolenia

2 dni

Dzień Iszkolenie otwarte
W trakcie dnia pierwszego skupimy się na powtórzeniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas odbytych szkoleń a następnie skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej analizy potrzeb i oczekiwań klienta oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem.

 • Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie sprzedaży? Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.
 • Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.
 • Jak ludzie podejmują decyzje i co koniecznie trzeba zrobić, aby ich przekonać do swoich racji? Poznanie tzw. Stylu Sortowania Informacji (SSI), odpowiedzialnego za sposób podejmowania decyzji w trakcie sprzedaży.
  • Jak i dlaczego ludzie oceniają innych? Skąd się biorą oceny? Czy można je zmieniać? Poznanie, tzw. Czteropolowej Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen.
  • Zarządzanie Nieświadomym Systemem Ocen, w trakcie sprzedaży.

czytaj dalej

 • Ile informacji należy podać konkretnej osobie, aby ją przekonać do podjęcia decyzjio zakupie? Czy w ogóle ma to znacznie? Jak to robić? Poznanie tzw. Stylu Sortowania Informacji, odpowiedzialnego za ilość informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji.
 • Czy ludzie lubią innowacyjność czy raczej są tradycjonalistami? Czy wolą sprawdzone rozwiązania, czy raczej przekona ich totalna nowość? Jak to rozpoznać? Poznanie tzw. Stylu Sortowania Informacji, odpowiedzialnego za sposób zapamiętywania nowych informacji.
 • Analiza sposobu przedstawiania informacji klientowi, aby zapamiętał on, bądź niedane, które są mu prezentowane.
 • Komunikat „JA”, składający się z trzech części komunikat „JA”, zaproponowany przezDr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
  • Umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane.
  • Pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie.
  • Kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą.
  • Umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

Dzień II
ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w profesjonalnej sprzedaży oraz poznaniu szeregu technik wykorzystanych w sprzedaży. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu wywierania wpływu w procesie sprzedaży oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na, konkretne zachowania klienta.

 • Jak budować dobre i długofalowe relacje w sprzedaży, czyli poznanie koncepcji Rapportu.
  • Dopasowanie (rapport) do klienta na poziomie zachowania i słownictwa;
  • Dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się do klienta.
 • Czy raczej opowiadać niebanalne historie, a może prezentować dużo slajdów i wykresów? A może jedno i drugie w tym samym czasie? Doskonalenie sztuki komunikowania w relacji z Klientem, czyli jak najskuteczniej dotrzeć do sposobu myślenia rozmówcy, na przykładzie Systemów Reprezentacji (SR),
  • Sprawdzanie swojego Systemu Reprezentacji (SR).
  • Sprawdzanie Systemu Reprezentacji (SR) partnera negocjacji.
  • Konstruowanie przekazu perswazyjnego dla poszczególnych Systemów Reprezentacji (SR)
 • Elementy retoryki, czyli ćwiczenia mające na celu, rozwinięcie umiejętności tzw.: „Zręczności językowej” oraz precyzyjnej komunikacji z określonym typem klienta.
 • W jaki sposób mówić o produkcie i usłudze, aby przekonać klienta za pierwszym razem i bezbłędnie trafić opisać je w taki sposób, aby klient miał jak najmniej zastrzeżeń.
  • Ognisko zainteresowań, czyli co ludzi najbardziej interesuje w momencie, kiedy prezentuje się im produkt bądź usługę.
  • Schemat prezentacji i sprzedaży w oparciu o Ognisko zainteresowań zawierający odpowiedzi na pytania:, Dla kogo? Kiedy? W jakim miejscu? Jak używać/stosować?
 • Użycie metafory w procesie sprzedaży, czyli jak tworzyć wizję produktu/usługi w umyśle klienta w niezauważalny sposób:
  • W jaki sposób konstruować metafory?
  • Jak tworzyć metafory pod konkretną usługę/produkt?
  • Na którym etapie procesu sprzedaży stosować metaforę?
 • Zaawansowane techniki sprzedaży;
  • Technika kontrastu, czyli umiejętne posługiwanie się porównaniami;
  • Język ujarzmiania, czyli, w jaki sposób utrzymywać przewagę nad rozmówcą, przy pomocy, następujących metod: milczenie, budzenie wątpliwości, użycie wieloznaczności;
  • Technika przesądów, czyli, w jaki sposób umiejętnie prezentować dane liczbowe i statystyki;
  • Technika przygwożdżenia, bardzo dobrze sprawdzająca się w sytuacji, kiedy klienci przywiązuję dużą wagę do dobrej prezentacji przed innymi;
  • Technika przyjaciół, czyli zapoznanie z techniką wykorzystywaną niemalże przez wszystkich handlowców;
  • Technika skojarzeń, czyli jak przy pomocy odpowiednich słów, wywołać natychmiastowy obraz w wyobraźni klienta;

Termin i miejsce

 

0 vip

 


Termin:

26-27 listopada - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 580 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe