Rozumiemy Twój Biznes

Opis

O szkoleniu

Dla kogoszkolenie otwarte

 promocja

 • Dla sił sprzedaży B2B
 • Handlowców
 • Doradców klienta
 • Zarządzających sprzedażą

Cele:
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności mających wpływ na wzrost sprzedaży
 • Wzrost pewności siebie uczestników
 • Poznanie praktycznych sposobów na pozyskiwanie nowych klientów
 • Dostarczenie narzędzi pozyskiwania klientów konkurencji
 • Wyrównanie wiedzy z zakresu technik sprzedaży i procesu obsługi klienta

Podstawy konstrukcji programu:
 • Wybór technik, które najszybciej przekładają się na rezultaty działań
 • 10% - elementy zarządzania sprzedażą, 20% - wiedza, 50% -  umiejętności, 20% - postawa

czytaj dalej

Korzyści dla uczestników
 • Dowiesz się jak pozyskiwać klientów konkurencji i nowych klientów z rynku
 • Poznasz sposoby budowania relacji z kontrahentami
 • Utrwalisz / wypracujesz konstrukcję procesu sprzedaży
 • Poznasz podstawowe techniki pozyskiwania informacji i panowania nad rozmową handlową
 • Wypracujesz własne algorytmy rozmów handlowych
 • Dowiesz się, które działania handlowe wybierać
 • Wypracujesz indywidualny schemat postepowania z klientem
 • Dowiesz się jak finalizować sprzedaż
 • Określisz własny standard sprzedaży
 • Poznasz techniki prezentowania oferty i zwalczania obiekcji
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane techniki w praktyce

Metody realizacji:
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Symulacje
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Testy, gry szkoleniowe
 • Sesje z kamerą

Program szkolenia

2 dni

Moduł 1. Runda otwarcia.szkolenie otwarte
 • Przedstawienie celu i modelu pracy
 • Ustalenie zasad współpracy
 • Rozgrzewka umysłu
  • 9 kropek
  • Co widzisz?
 • Poziomy kompetencji

Moduł 2. Narzędzia jakościowe w pracy handlowca
 • Skuteczność sprzedawców
 • Etapy procesu sprzedaży
 • Elementy skuteczności handlowa – „Święta Trójca”
 • Dlaczego MY? A dlaczego oferta konkurencji… (ZCK)

Sposoby prowadzenia modułów:

Przedstawienie się prowadzącego i uczestników, zastosowanie ćwiczeń – „otwieraczy umysłu” w celu pokonania barier wewnętrznych i zbudowania pozytywnej atmosfery sprzyjającej edukacji. Ćwiczenia wprowadzające stanowią inspirację do otwarcia się na zmianę bazując na przełamaniu stereotypów, zachęcają do zmiany nawyków i stanowią zachętę do opuszczenia strefy komfortu własnych przekonań.


czytaj dalej

Refleksja na temat poziomów kompetencji pozwala uczestnikom na wstępną samoocenę obecnego stanu wiedzy i umiejętności w kontekście osiąganych wyników – jest zaproszeniem do rozwijania talentu sprzedawcy.


Ćwiczenia w grupach zmierzające do zdefiniowania głównych czynników wpływających na skuteczność działań sprzedażowych, uzgodnienie celu pozyskania klienta i sensu działań w ramach dyskusji moderowanej. Mini-gra szkoleniowa „karteczki”. Budowanie banku korzyści i mocnych stron oferty.


Moduł 3. Przejście „na stronę klienta” – pierwszy etap budowania relacji
 • Pytania – sztuka zadawania dobrych pytań. Podstawowe rodzaje.
 • Analiza Obszaru Rozmowy vs. „Karabin maszynowy” (wg. Maderthanera)
  • Jak to robię teraz?
  • Jak nie zagadać klienta „na śmierć”
  • Co mówić, ile mówić?
 • Świadomość i podświadomość w zachowaniach klientów
 • Góra lodowa – jak poznać prawdziwe powody decyzji klienta (zasada 3K)

Sposoby prowadzenia modułu

Wykład interaktywny i ćwiczenia grupowe oparte o doświadczenie i przekonania uczestników. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania psychologii kupującego, wskazanie źródeł jego motywacji ·i decyzji zakupowych. Budowanie banku pomysłów – jak wykorzystać poznane reguły w praktyce. „Cmentarna” gra szkoleniowa dotycząca sensu zadawania pytań.


Moduł 4. Sprzedaż oparta na liczbach – realizacja planów. Cele
 • Zasady skutecznego działania
 • Czy każdy klient musi kupić?
 • Zasada Pareto w sprzedaży
 • Podstawowe parametry pracy handlowca w rozkładzie tygodniowym
  • Ilość
  • Priorytety
  • Średnia wartość sprzedaży
  • Szacowanie wartości sprzedaży - wróżenie z fusów, czy narzędzie pracy?

Sposoby prowadzenie modułu
Twardy element szkolenia

Określenie celów działań i punktów skupienia w oparciu o zasadę Pareto. Zespołowe projektowanie pożądanego portfela klientów. Wypracowanie zasad lepszego planowania działań, ustalania najlepszych priorytetów. Ćwiczenia indywidualne szacowania efektów na podstawie dotychczasowej realizacji planów. Projektowanie zmiany i pożądanych korekt w działaniach handlowych.


Moduł 5. Pozyskiwanie klientów. Kiedy słyszysz „NIE”
 • Pierwsze wrażenie
 • Jak planować?
 • Jak zacząć? (technika KiBP)
 • Jak przebrnąć?
 • Jak pozyskiwać sprzymierzeńców?
 • Cele rozmowy, proces działania i dochodzenia do wyniku

Sposób prowadzenia modułu

Zadania grupowe w formule MIX dotyczące działań z nowymi klientami (zimny rynek, zimna rozmowa) opierające się na dotychczasowych doświadczeniach uczestników. Projektowanie zachowań i zwrotów, budowanie postawy pro sprzedażowej. Tworzenie listy rozwiązań i przełamywanie oporów. Wykład interaktywny i zabawa dotycząca pierwszego wrażenia.


Moduł 6. Prowadzenie rozmowy handlowej
 • Kto tu rządzi – technika panowania nad rozmową
 • Samopoczucie klienta – trójkąt satysfakcji pacjenta
 • Komunikacja z klientem – warianty, nieporozumienia
 • Ustalenia wiążące metodą SMART
 • „Smaczki” językowe – parafraza i presupozycja

Sposoby prowadzenia modułu

Wskazanie różnic i ognisk zapalnych w komunikacji za pomocą ćwiczeń: zamek, podrzyj kartkę. Wypracowanie modelu komunikacji, oraz czynników wpływających na komfort klienta w początkowej fazie budowania relacji. Nauka budowy komunikatów i podsumowań za pomocą techniki SMART. Ćwiczenia w podtrzymywaniu dyskusji w oparciu o klasyczną parafrazję i budowaniu wypowiedzi, podsumowań za pomocą presupozycji.


Moduł 7. Analiza potrzeb – pozyskiwanie informacji od klienta
 • Lejek sprzedażowy – czego oczekuje klient,
  • Jak zmotywować klienta do rozmowy
  •  Jak dobrze zacząć
  • Czego chcemy się dowiedzieć
  • Jak to zrobić?
  • Po co mi te informacje

Sposoby prowadzenia modułu

Gra karciana obrazująca spełnianie oczekiwań klienta. Wykład interaktywny – lejek sprzedażowy - Konstrukcja analizy potrzeb, uniwersalna technika filtrowania informacji oparta na naturalnych mechanizmach ludzkich zachowań. Ćwiczenia grupowe w układaniu motywatorów oraz poszczególnych elementów lejka. Podział informacji pod kątem wykorzystania ich do przygotowania odpowiedniej oferty. Wyciągniecie wniosków do stosowania narzędzia celem budowania atmosfery zrozumienia w relacjach z klientem.


Moduł 8. Prezentowanie oferty
 • Projektowanie oferty „szytej na miarę” – prawda, czy mit
 • Technika kanapkowa
 • Technika ronda
 • Niezbędne zwroty i słownictwo budujące atmosferę rozmowy i nasz profesjonalizm
  • Konotacje
  • Technika osła ze Shreka
  • „NIE’ i „ALE” w rozmowach

Sposoby prowadzenia modułu:

Gry słowne dotyczące kodowania: „Różowy słoń” i „kochanie wynieś śmieci”. Ćwiczenia grupowe w projektowaniu i przedstawianiu oferty dla klienta. Wypracowanie sposobów, by nasza oferta była faktyczną odpowiedzią na potrzeby klienta. Scenki z natychmiastową korektą trenerską. Gra w „Osła”, wykorzystanie banku rozwiązań ZCK. Tworzenie listy pomocnych zwrotów wpierających sprzedaż sterujących postrzeganiem – budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy


Moduł 9. Obiekcje i zarzuty. Cena NIE jest jedynym argumentem
 • Technika 8 kroków
 • Wczesne wyzwania cenowe
 • Racja czy przyjaciel
 • Socjotechniki w zwalczaniu obiekcji i etyka ich stosowania

Sposoby prowadzenia modułu

Bank obiekcji i rozwiązań – przygotowanie mapy działania. Wykład interaktywny z dyskusją i przykładami użycia. Opracowanie gotowych do użycia technik: zdań, wypowiedzi, zwrotów na najczęściej pojawiające się zarzuty.


Moduł 10. Zamknięcie procesu sprzedaży
 • Sygnały kupna
 • Skuteczne podsumowanie
 • Ustalenia z klientem – finalizacja

Moduł 11. Pomost w przyszłość
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi
 • Co wykorzystam w przyszłości (formularz deklaracji: START – STOP – CONTINUE)
 • Rekomendacje wdrożeniowe

Sposoby prowadzenia modułu:

Dyskusja panelowa, wymiana doświadczeń, ćwiczenie indywidualne – refleksja i deklaracja wykorzystania narzędzi. Przekazanie rekomendacji rozwojowych (w tym zadania wdrożeniowego).


Z uwagi na intensywny charakter warsztatu, dużą ilość materiału oraz możliwości przyjmowania nowej wiedzy przez uczestników program może wymagać dostosowania w trakcie trwania szkolenia. Naszym celem jest dostarczenie faktycznej wiedzy i wypracowanie umiejętności z zachowaniem higieny pracy umysłowej.

Termin i miejsce

 

promocja

 


Termin:

8-9 czerwca - Warszawa

w pierwszy dzień szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00


cena:1 350 pln

*w przypadku większej ilości uczestników z jednej firmy zapewniamy rabaty cenowe