Rozumiemy Twój Biznes

budowanie zespołów

Tworzenie zaangażowania, budowa zespołu, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi – nieważne jak nazwiemy ten proces – kluczowym podmiotem są ludzie. 


Przywództwo to osiąganie celu poprzez kierowanie innymi ludźmi


Dobry przywódca:

 • potrafi zrozumieć motywację podwładnych
 • zdobyć ich zaangażowanie
 • łączy spełnienie indywidualnych potrzeb z realizacją celów całego zespołu

Budowanie zespołu to towarzyszenie mu w rozwoju przez wszystkie jego fazy. Chcąc stworzyć efektywny zespół należy pozwolić mu przechodzić przez kolejne etapy rozwoju dostosowując działania lidera do zmieniających się potrzeb. 


Najczęściej wymieniane wartości przez członków i liderów zespołów to:

 • przynależność
 • bezpieczeństwo
 • odpowiedzialność
 • wspólny cel
 • wola współpracy
 • współdziałanie
 • zaufanie
 • motywacja
 • zasady i wartości
 • elastyczność
 • zbiorowa efektywność i łączna kompetencja
 • synergia i łączenie potencjałów

Zadaniem lidera jest wyznaczanie kierunku i motywowanie zespołu do działania, a jedną z najbardziej pożądanych cech jest spójność wewnętrzna.


 • Uczymy jak być liderem
 • Pomagamy kształtować zmotywowane zespoły
 • Wspieramy zespoły na każdym etapie rozwoju